Distribusjon av Helgedagen

Distribusjon av Helgedagen

Kan du gjera ein innsats for at Helgedagen skal nå ut til alle hustandar i Time ?

Helgedagen treng fleire omberarar og ny hovuddistributør.
Me treng ein person som kan ta på seg ansvaret med å henta blada frå trykkeriet til Jærprint og levera det ut til 7 - 8 underdistributørar.  I tillegg har me behov for omberarar til fleire ruter på Bryne, samt nokon som kan vera vikarar ved ev. fråvær.
Kan du tenkje deg ei slik oppgåve kan du ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf. 51 77 03 77


Del denne artikkel på e-post