Medlem

Medlem

Nå kan du enkelt sjekke om du er medlem i Den norske kirke.

Frå og med 15. august 2016 kan du sjekka din medemsstatus i Den Norske Kyrkje ved å logge deg på denne lenka.
Du kan og melda deg ut og inn  via denne lenka.


Del denne artikkel på e-post