Time kyrkjelege fellesråd > Born og Unge > Gudsteneste med påskedrama
Gudsteneste med påskedrama

Illustr.: Lars Tothammer  Kjelde: Den norske kyrkja

 

 

 

På palmesøndag vil me ha ei annleis gudsteneste på Lye  forsamlingshus. Me går gjennom dag for dag av      påskehøgtida med forteljing, song og drama, samtidig som at me knyttar dette opp mot dei vanlege ledda i   gudstenesta. 

Me inviterer alle fjerdeklassingane til å vere med på denne gudstenesta. Me øver først på laurdagen kl 10-12, og deltek saman  med Lye barnegospel på gudstenesta palmesøndag.

Her er lenke til årets påskedrama frå nettsida til Lye forsamlingshus.

 

 

 

Illustr.: Lars Tothammer

Kjelde: Den norske kyrkja

 

Velkommen!