Gudsteneste med påskedrama

Illustr.: Lars Tothammer  Kjelde: Den norske kyrkja

 

 

 

På palmesøndag vil me ha ei annleis gudsteneste på Lye  forsamlingshus. Me går gjennom dag for dag av      påskehøgtida med forteljing, song og drama, samtidig som at me knyttar dette opp mot dei vanlege ledda i   gudstenesta. 

Me inviterer alle fjerdeklassingane til å vere med på denne gudstenesta. Me øver først på laurdagen kl 10-12, og deltek saman  med Lye barnegospel på gudstenesta 25. mars kl 10.30.

Dette vert spennande, og me gler oss! Invitasjonar vert sende ut!

 

 

 

Illustr.: Lars Tothammer

Kjelde: Den norske kyrkja

 

Velkommen!

 

Påmelding
Fyll ut felta med informasjon om den påmelde. Dei mørke felta må fyllast ut.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Skriv inn E-post på nytt:
Dersom det er noko spesielt me treng å vite om kan du skrive det her.
Er det i orden at namn og bilete vert pubilisert på kyrkja sine nettsider/facebook og/eller i kyrkjelydsblad?