Time kyrkjelege fellesråd > Born og Unge > Newbie og 7. klassefest
Newbie og 7. klassefest

  Me ønskjer å invitere deg som går i 7. klasse til kyrkja.

  I Brynekyrkja får du invitasjon til Newbie, i Time vert du invitert   til 7. klassefest på Lye forsamlingshus, og på Undheim vert     det 7. klassefest i kyrkja der.

 

 Her vil du få møte nokre av dei som arbeider i kyrkja og  andre ungdommar som er med på det som skjer elles i  vekene. Kanskje er det noko du har lyst til å bli med på  når du startar på ungdomsskulen?

 

 Dette blir ein kjekk kveld med leikar, konkurransar, andakt,  bøn og sjølvsagt mat!

 

Ta med deg dei andre i klassen og kom!

 

Datoar for 2017 kjem etterkvart.

Kontakt