Time kyrkjelege fellesråd > Gravferd
Gravferd

Døden kan vere vanskeleg å gripe. Å miste er tungt å ta inn over seg. Gravferda gjer døden og avskilet meir konkret. Å samlast om kista til takk og avskil er ein stoppestad på vegen gjennom sorga. Mange kjenner seg hjulpne av dei kjende rammene gravferdsgudstenesta gjev. Gravferda er dei næraste si avskil med den døde.

Ei kyrkjeleg gravferd er samstundes ei offentleg handling. Det er ein fellesskap som markerer at eit liv er slutt. Ved avskilet syner vi respekt for den døde, for livet som har vore og for livet som skal levast.I gravferda får vi takke og minnast. Her er rom for gråt og klage. Vi kan òg få løfte fram for Gud det som ikkje vart slik det skulle mellom oss. Gravferdsgudstenesta er ei bøn om forsoning, framtid og håp.

Gravferd - Den norske kirke

 

Gravferd

Gravplassar

Time kyrkjelege fellesråd har med hjemmel i gravferdslova ansvar for drift og...   Les meir...

Vedtekter

Vedtekster for gravplassane    Les meir...

Gravferdslova

Lenke til Gravferdslova.    Les meir...