KONFIRMANTREGISTRERING


Du er nå påmeld og registrert som konfirmant. Oppstart august/september, detaljert informasjon blir sendt ut i august.

Du kan betala konfirmantavgifta til kontonr.: 2801.49.74395, eller venta på faktura. Forfall 31.08.19.
Kveldskonfirmant, etterskuletidkonfirmant og tilrettelagt kr 750,- , leirkonfirmant kr 3500,-.

Ta kontakt med kateket Ingfrid Time Nærland ved spørsmål.
Mobil: 401 67 222
E-post: itn@time-kyrkja.no