Om oss
Ledig stilling som diakon i Time, 100% fast

Vi har ledig 100% fast stilling som diakon og søkjer etter ein person som kan leie det diakonale arbeidet i dei tre sokna på ein god måte i åra framover. Det er eit godt etablert diakonalt arbeid i Time, og vi ønskjer at du som får jobben bygger vidare på dette, samstundes som du er nytenkande og framoverlent i møte med behova i lokalsamfunnet. Ein nøkkel i dette er frivilligheit. Ei av hovudoppgåvene dine vil vere å utvikle team av frivillige som kan bidra inn i dei diakonale satsingsområda. Du vil òg vere ein pådrivar for å sette retning på det diakonale arbeidet saman med dei tre sokneråda. Diakonen samarbeider med diakoniutvala og omsorgstenesta, samt diakonane på Sandnes og Jæren.

Les meir...

Vil du støtte arbeidet?

Vi vil invitere deg til å ta ansvar for kyrkjelyden din ved å bli fast gjevar. Det er godt for oss å gje til noko som er større enn oss sjølve, og det er ei signing å få gje til Guds rike. Vi trur at alt er ei gåve frå Gud, og vi er kalt til å vera gode forvaltarar. Som fast gjevar i kyrkjelyden din, bidreg du til at vi kan ha ein forutsigbar økonomi, og kan nå lenger ut med vårt arbeid og visjon.

Vil du bli fast gjevar i ei av våre kyrkjer, kan du legge inn fast trekk direkte i nettbanken din. Gåver kan gje skattefrådrag med inntil kr. 50 000,-. Samla gåve til ein organisasjon må vera minimum kr. 500,- pr. år. Dersom du ynskjer skattefrådrag, må du ta kontakt med kyrkjekontoret og oppgje fødselsnummer med 11 siffer.

Tusen takk for alle gåver!!!

Barne- og ungdomsarbeid i Bryne
Kontonr 3325.25.07057

Trusopplæringa i Time
Kontonr 3325.39.13407

Kyrkjelydsarbeidet / ungdomsarbeidet i Undheim
Kontonr 3325.21.55657

Undheim kyrkje - gåver
Kontonr 3325.25.08959

Barne- og ungdomsarbeidar på Lye/Time
Kontonr 3290.58.78041

Time kyrkjelege fellesråd

Oversikt over medlemmer i perioden 2016 - 2019.

Les meir...

Kontakt oss

Postboks 373
Erlandsbakken 6 (inngang frå Saronsbrotet)
4349 BRYNE

 

Telefon: 51770377
E-post: kyrkjekontoret@time-kyrkja.no

Opningstider:
Måndag til fredag
09:00 - 14:00

Sjå kart

Kontaktliste