Time kyrkjelege fellesråd > Kyrkjelydsblad
Siste utgave

September 2019
Neste nr. kjem ut ca. 5. desember  2019
Stoff til bladet kan sendast på e-post til helgedagen@gmail.com
Frist for innsending av stoff til bladet er 4. november 2019.

For å laste ned Helgedagen må du ha Adobe Reader. Den kan du laste ned gratis her.