Time kyrkjelege fellesråd > Kyrkjelydsblad
Siste utgave

November 2019
Neste nr. kjem ut ca.13. februar 2020
Stoff til bladet kan sendast på e-post til helgedagen@gmail.com
Frist for innsending av stoff til bladet er 13. januar 2020.

For å laste ned Helgedagen må du ha Adobe Reader. Den kan du laste ned gratis her.