Siste utgave

April 2018
Neste nr. kjem ut ca. 1. juni 2018.
Stoff til bladet kan sendast på e-post til helgedagen@gmail.com
Frist for innsending 15. mai 2018.

For å laste ned Helgedagen må du ha Adobe Reader. Den kan du laste ned gratis her.