Siste utgave

Desember 2018
Neste nr. kjem ut ca. 14. februar 2019
Stoff til bladet kan sendast på e-post til helgedagen@gmail.com
Frist for innsending 17. januar 2019.

For å laste ned Helgedagen må du ha Adobe Reader. Den kan du laste ned gratis her.