Siste utgave

Februar 2019
Neste nr. kjem ut ca. 4. april 2019
Stoff til bladet kan sendast på e-post til helgedagen@gmail.com
Frist for 7. mars 2019.

For å laste ned Helgedagen må du ha Adobe Reader. Den kan du laste ned gratis her.