Siste utgave

September 2017
Neste nr. kjem ut ca. 7. desember  2017
Stoff til bladet kan sendast på e-post til helgedagen@lyse.net
Frist for innsending 16. november  2017.

For å laste ned Helgedagen må du ha Adobe Reader. Den kan du laste ned gratis her.

Helgedagen
Distribusjon av Helgedagen
Kan du gjera ein innsats for at Helgedagen skal nå ut til alle hustandar i Time ? Les mer...
Helgedagen nr.3 2017
Les mer...
Helgedagen nr.2 2017
Les mer...
Helgedagen nr.1 2017
Les mer...
Helgedagen nr. 4 2017
Les mer...
Arkiv

 

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016

Nr. 1 - 09

Nr. 1 - 10 Nr. 1 - 11 Nr. 1 - 12 Nr. 1 - 13 Nr. 1 - 14  Nr. 1 - 15 Nr. 1 - 16
Nr. 2 - 09 Nr. 2 - 10 Nr. 2 - 11 Nr. 2 - 12 Nr. 2 - 13 Nr. 2 - 14 Nr. 2 - 15  Nr. 2 - 16
Nr. 3 - 09 Nr. 3 - 10 Nr. 3 - 11 Nr. 3 - 12 Nr. 3 - 13 Nr. 3 - 14 Nr. 3 - 15 Nr. 3 - 16
Nr. 4 - 09 Nr. 4 - 10 Nr. 4 - 11 Nr. 4 - 12 Nr. 4 - 13 Nr. 4 - 14 Nr. 4 - 15 Nr. 4 - 16
Nr. 5 - 09 Nr. 5 - 10 Nr. 5 - 11 Nr. 5 - 12 Nr. 5 - 13 Nr. 5 - 14  Nr. 5 - 15 Nr. 5 - 16
Nr. 6 - 09 Nr. 6 - 10 Nr. 6 - 11  Nr. 6 - 12        
2017 2018 2019  2020  2021  2022  2023 2024

Nr. 1 - 17

             
Nr. 2 - 17              

Nr. 3 - 17

             

Nr. 4 - 17

 

             
               
               

For å laste ned Helgedagen må du ha Adobe Reader. Den kan du laste ned gratis her.