Siste utgave

Mars 2018
Neste nr. kjem ut ca. 19. april 2018.
Stoff til bladet kan sendast på e-post til helgedagen@gmail.com
Frist for innsending 13.mars 2018.

For å laste ned Helgedagen må du ha Adobe Reader. Den kan du laste ned gratis her.

Helgedagen
Distribusjon av Helgedagen
Kan du gjera ein innsats for at Helgedagen skal nå ut til alle hustandar i Time ? Les mer...
Helgedagen nr.3 2017
Les mer...
Helgedagen nr.2 2017
Les mer...
Helgedagen nr.1 2017
Les mer...
Helgedagen nr. 5 2017
Les mer...
Hegedagen nr. 1 2018
Her kan du lesa Helgedagen nr. 1 2018 Les mer...
Arkiv