Siste utgave

April 2019
Neste nr. kjem ut ca. 6. juni  2019
Stoff til bladet kan sendast på e-post til helgedagen@gmail.com
Frist for 9. mai 2019.

For å laste ned Helgedagen må du ha Adobe Reader. Den kan du laste ned gratis her.