Gravplassar
Time kyrkjelege fellesråd har med hjemmel i gravferdslova ansvar for drift og forvaltinga av gravferdsverksemda i Time kommune.  I Time kommune er det to gravplassar; Time gravplass og Undheim gravplass. Begge gravplassane ligg i tilknyting til kyrkjene.

Gravplassen er ein stad for seremoniar og minner.  Her møter me menneske i ulike situasjonar, ofte knytt til sorg og sakn.  Det me gjer og måten me gjer det på er difor prega av dette. Fellesrådet sitt mål og ynskje er at gravplassen skal vera ein god plass å koma for å minnast dei som har gått bort.

28. juli 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Time kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando