Siste utgave

Februar 2017
Neste nr. kjem ut ca.30. mars  2017
Stoff til bladet kan sendast på e-post til helgedagen@lyse.net
Frist for innsending 9. mars 2017.

For å laste ned Helgedagen må du ha Adobe Reader. Den kan du laste ned gratis her.

Nytt om Helgedagen

Distribusjon av Helgedagen

Kan du gjera ein innsats for at Helgedagen skal nå ut til alle hustandar i Time ...

20. februar 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Time kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando