Born og Unge
Om trusopplæringa
Hausttakkefest
Undretur
Krøllekveld
Barnebibel
Adventsklubb
Barnekor
Plan B - Aktivitetsdag
Dåpsskule
Pinsefart
Tårnagenthelg
Lys vaken
24hours festival
Newbie og 7. klassefest
Konfirmasjon
Kompass
Påskenatt i Time kyrkje
Babysong og småsong
Trusopplæring

 

Her finn du informasjon om dei ulike arrangementa me har for kvart årskull.

 

 

 

- Dåp og dåpssamtale

 -  - Babysong og småsong

- Hausttakkefest med CD - berre på Undheim

- Undretur i Bryne og Time kyrkje, med utdeling av CD

 - Krøllekveld         

- Barnebibel

- Adventsklubb                                                               

 -  - Invitasjon til barnekor                             

- Plan B - aktivitetsdag

- Dåpsskule

- Pinsefart

- Tårnagenthelg

 - Gudsteneste med påskedrama

- Lys vaken

 - Leiartrening for 12-åringar

 -  - 24Hours-festival

- Newbie og 7. klassefest

- Konfirmasjon for 9. klassingar

 - KOMPASS - leiarkurs for ungdommar

 - Påskenatt i Time kyrkje

Kontakt