Time kyrkjelege fellesråd > Born og Unge > Barnekor
Barnekor

Ill: Ingela Peterson

 

   Me har fleire kjekke barnekor i kyrkjene i Time. 

   Me inviterer 4-åringane på Undheim og 5-åringane i Time og Bryne 

   til første korøving i haustsemesteret. Då får de mulighet til å vere med på ei øving 

   for å sjå om dette er noko de har lyst til å halde fram med. 

 

 

 

Ill: Ingela Peterson

Kjelde:  www.kirken.no

 

Lye barnegospel har øving kvar måndag (følgjer stort sett skuleruta) på 

Lye forsamlingshus kl 1705-1750.

Tilbodet er for barn frå det året dei fyller 5 til og med 5. klasse. 

Les meir om Lye barnegospel her.

 

 Supermix held til i Undheim kyrkje og har samlingar annakvar 

 tysdag kl 1700-1800. I tillegg til song er det også andakt, hobby og andre aktivitetar. Samlingane er for gutar og jenter frå det året dei fyller 4 år.

 

 Jungelkoret i Bryne kyrkje har øving annakvar torsdag kl 1715-1800. Les meir om Jungelkoret her eller følg koret på Facebook.

Kontakt