Time kyrkjelege fellesråd > Born og Unge > Dåpsskule
Dåpsskule 7 år

Kyrkjene i Time har ein eigen skule spesielt for 6/7-åringar. Me kallar han for DÅPSSKULE. På dåpsskulen har me det kjekt i lag! Me høyrer bibelforteljingar, syng, les og leikar. De får ei spennande bok som heiter ”Tre i eit tre”. I denne boka høyrer vi om tre barn som har ein hemmeleg klubb. Me startar først med nokre samlingar etter skuletid, og avsluttar med ei "dåpsskulehelg". Laurdagen har me kyrkjedag  og søndagen er me med på gudsteneste. Me gler oss!

 

 

 

 

Velkommen til dåpsskule

 

Dåpsskulen 2017

      

               

 

            ​ 

 

             

 

        

Kontakt

Ragnhild Hanssen

Trusopplærar
Time og Undheim

 Send e-post

Mari Ask Helland

Kyrkjelydspedagog Bryne
 Send e-post