Hausttakkefest 2 år

 I Undheim kyrkjelyd vert toåringane inviterte til  hausttakkefest. 

 Toåringen lærer mykje gjennom song, rytme og leik.  Som ledd i trusopplæringa, 

 ønskjer kyrkja å gje toåringane ein CD  med kjende, tradisjonelle salmar for barn: 

 ”Hvem har skapt alle  blomstene?”. Her er det songar som mange foreldre 

 og besteforeldre  vil kjenne igjen òg. Kanskje kan CD’en inspirere til felles 

 song- og  lesestund i familien? Foreldre/ besteforeldre/ fadrar/ andre nære

 omsorgspersonar for barna er dei nærmaste til å formidle barnetrua.  


Syng gjerne med barna, les for dei og be med dei. 

Det er mange  trygge, gode songar og bøner å velje mellom.


Invitasjonar vert sende ut.


Velkommen!

 

 

Bygdekvinnelaget pyntar flott til gudstenesta!

 

 

 

 

Kontakt