Hausttakkefest 2 år

 I Undheim kyrkjelyd vert toåringane inviterte til  hausttakkefest. Toåringen lærer mykje gjennom song, rytme og leik.  Som ledd i trusopplæringa, ønskjer kyrkja å gje toåringane ein CD  med kjende, tradisjonelle salmar for barn: ”Hvem har skapt alle  blomstene?”. Her er det songar som mange foreldre og besteforeldre  vil kjenne igjen òg. Kanskje kan CD’en inspirere til felles song- og  lesestund i familien? Foreldre/ besteforeldre/ fadrar/ andre nære  omsorgspersonar for barna er dei nærmaste til å formidle barnetrua.  Syng gjerne med barna, les for dei og be med dei. Det er mange  trygge, gode songar og bøner å velje mellom.


Hausten 2017 vert hausttakkefesten 1. oktober kl 1030 i Undheim kyrkje.

 

 

Bygdekvinnelaget pyntar flott til gudstenesta!

 

 

 

 

Kontakt

Ragnhild Hanssen

Trusopplærar
Time og Undheim

 Send e-post

Kjellaug Wold

Ungdomsarbeidar Undheim
 Send e-post