Time kyrkjelege fellesråd > Born og Unge > Krøllekveld
Krøllekveld 3 år

Krøllekveld er ein del av trusopplæringstilboda som er i ferd med å komma på plass i kyrkjene i Time. Krøllekveld er nytt i Time i år, og er ei hyggeleg stund i kyrkja for deg og barnet ditt med song, rørsle, forteljing og sosialt samvær. 

Saman skal me lesa og høyra ei forteljing om ein liten sau som gjekk seg vill. 

 

Kyrkja ynskjer å støtta og hjelpa foreldre og fadrar i å oppdra barnet i den kristne trua, slik de sa ja til då barnet vart døypt. Det er dette trusopplæring handlar om. 

Krøllekveld er difor ein av fleire samlingar kyrkja tilbyr i denne samanhengen. 

 

Gjennom Krøllekvelden ynskjer me å gi foreldre og fadrar lyst til å lesa og 

reflektera med barna rundt mange av dei spennande forteljingane ein finn i Bibelen. 

Me oppmodar særleg fadrar til å bli med i kyrkja denne dagen.

 

På samlinga vil alle vaksne også få råd og tips om kristen barnelitteratur, og korleis bruka dette på ein god måte.

 

Invitasjonar vert sende ut.

 

Velkommen!