Lys vaken 10 år

Bryne kyrkje

 Lys Vaken tek utgangspunkt i Narnia-   forteljingane sine parallellar til fleire kjende   bibelforteljingar. Med basis i dette, vil me   ha ulike spennande opplevings- og   erfaringsbaserte aktivitetar som fokuserer   på tema. Me skal også sjå heile Narnia-  filmen.


Lys vaken handlar om å vera lys vakne for det som skjer rundt oss. Me skal vera lys vakne for kvarandre, for Gud og for oss sjølve.

  

Velkommen til Lys vaken!

 

 

Lys vaken 10 år

Time og Undheim

                                                                 
 Har du lyst til å vere med på   noko 
spanande? Går du i femte klasse?

 Du kan vere med og overnatte i kyrkja! 

 I tillegg får du vere med på ei flott   gudsteneste.

 

Lys vaken handlar om å vere lys vakne for det som skjer rundt oss. Me skal vere lys vakne for kvarandre, for Gud og for oss sjølve.

    

Velkommen til Lys vaken!

 

 

Overnatting på Undheim 2016
Kontakt