Time kyrkjelege fellesråd > Born og Unge > Påskenatt i Time kyrkje
Påskenattsgudsteneste

Velkommen til påskenatt i Time kyrkje!

Påskenattsgudstenesta formidlar det store i at Jesus døydde på korset, sigra over døden og stod opp igjen. Her kan du få oppleva kontrastane i mørke som blir vendt til lys og sorg som blir vendt til glede.

 

Denne flotte gudstenesta er resultat av samarbeid mellom ungdommar frå alle kyrkjelydane i Time.

 

 

Han er oppstanden, Halleluja!

Kontakt