Plan B - Aktivitetsdag 6 år

Me inviterer seksåringane til ein kjekk dag i kyrkja ein av planleggingsdagane i skuleåret. Tema for dagen er skaparverket.

Me vil ha aktivitetar ute og inne. Foreldre/føresette leverer barna om morgonen mellom 0800 og 0930 og hentar mellom kl 1400-1500. Det vert noko eigenbetaling denne dagen.Dato 2017: 17. november


    

Ilustrasjon: Elisabeth Moseng                                         Stad: Undheim kyrkje
 Kjelde:  www.kirken.no

                                              

 

Velkommen! Flott dag i Undheim kyrkje!

Fredag 18/11 2016 var 21 seksåringar samla i Undheim kyrkje mellom kl 0800-1500. Dagen var variert med leik, undervisning, gruppeaktivitetar og tur. Ungane fekk syngje, male, teikne, lage mat og ute hadde me sporleik. Tema for dagen var Gud skapar - me lagar. Me fekk høyre om Gud som skapte verda og ungane fekk lage eigne ting ut frå det Gud har skapt.

 

Takk til ein fantastisk flokk med leiarar og ikkje minst ein super gjeng med seksåringar! Me gler oss allereie til neste år!

Kontakt

Ragnhild Hanssen

Trusopplærar
Time og Undheim

 Send e-post