Plan B - Aktivitetsdag 6 år

Treng du ein Plan-B? Me inviterer seksåringane til ein 

kjekk dag i kyrkja ein av planleggingsdagane i skuleåret. 

Tema for dagen er skaparverket: "Gud skapar - me lagar" 

Me vil ha aktivitetar ute og inne. 

 

Foreldre/føresette leverer barna om morgonen    mellom 0800-0930 og hentar mellom 

kl 1400-1500.  

 

 

                                                                                                               Ill: Elisabeth Moseng

 

 

Velkommen! 

 

 

 

 

 

 
Flott dag i Undheim kyrkje!

Fredag 18/11 2016 var 21 seksåringar samla i Undheim kyrkje mellom kl 0800-1500. Dagen var variert med leik, undervisning, gruppeaktivitetar og tur. Ungane fekk syngje, male, teikne, lage mat og ute hadde me sporleik. Tema for dagen var Gud skapar - me lagar. Me fekk høyre om Gud som skapte verda og ungane fekk lage eigne ting ut frå det Gud har skapt.

Takk til ein fantastisk flokk med leiarar og ikkje minst ein super gjeng med seksåringar! Me gler oss allereie til neste år!

                  

          

Kontakt

Ragnhild Hanssen

Trusopplærar
Time og Undheim

 Send e-post

Mari Ask Helland

Trusopplærar Bryne
 Send e-post