Påmelding Undretur Bryne, 2019
Undretur 2 år

Me inviterer 2 - 3-åringane til ein spennande undretur i Bryne kyrkje. 

Her har me ei songstund og me utforskar kyrkjerommet saman. 

Barna får og med heim ein CD; "Hvem har skapt alle blomstene?" som kan vere fin å bruke heime.

 

 Me vil formilda Gud som trygg og kjærleg skapar og far.

 Me vil at barna skal bli kjent med kyrkja si. 

 Me vil læra songar og bøner som formidlar at ein er trygg hos Gud.

 Me vil at barna skal møta Bibelfortelijingar gjennom å bruke kropp og sansar i musikk, song og leik. 

 Me vil gje dei vaksne reiskap til trusformidling.

 

 Velkommen til undretur!

 

 

 

 Undretur i Time og Bryne kyrkje januar 2017

       

 

                    


                        

    

Kontakt