Time kyrkjelege fellesråd > Born og Unge > Undretur
Undretur 2 år

Me inviterer 2 - 3-åringane til ein spennande undretur i Bryne og Time kyrkje. 

Her har me ei songstund og me utforskar kyrkjerommet saman. 

Barna får og med heim ein CD; "Bibelbeat" som kan vere fin å bruke heime. (Denne finn de også på Spotify)

 

 Me vil formilda Gud som trygg og kjærleg skapar og far.

 Me vil at barna skal bli kjent med kyrkja si. 

 Me vil læra songar og bøner som formidlar at ein er trygg hos Gud.

 Me vil at barna skal møta Bibelfortelijingar gjennom å bruke kropp og sansar i musikk, song og leik. 

 Me vil gje dei vaksne reiskap til trusformidling.

Neste invitasjon kjem på nyåret 2020.

 

 Velkommen til undretur!

 

 

 

 Undretur i Time og Bryne kyrkje januar 2017

       

 

                    

 

                        

    

Påmelding Undretur Time kyrkje 2020
PÅMELDING UNDRETUR BRYNE KYRKJE 2020

Kontakt