Time kyrkjelege fellesråd > Born og Unge > På sporet av Jesus
På sporet av Jesus 2019

På sporet av Jesus

          

På sporet av Jesus er eit nytt tiltak i trusopplæringa våren 2018. Dei som går i fjerde klasse vert inviterte til ei spennande dag der dei får møte bibelske personar, og høyre om deira møte med Jesus. Dagen vert avslutta med taco-fest i kjellaren i kyrkja på Undheim. Me ønsker å samla 4. klassingar frå alle tre sokn til dette arrangementet. Dato: 15. juni 2019. Invitasjonar vert sende ut.

Velkommen!

 

 

 

 

Kontaktliste

Ragnhild Hanssen

Trusopplærar
Time og Undheim

 99022872
 Send e-post

Mari Ask Helland

Kyrkjelydspedagog Bryne
 92267251
 Send e-post