Feil kontonummer på giro i Helgedagen

Les meir

 

Oppdatert info om koronasituasjonen

Her blir oppdatert info frå kyrkjekontoret lagt ut jamnleg. I tillegg kan de sjå kyrkjene sine facebooksider for informasjon om arrangement...

Les meir

 

Bli med som fast gjevar

til arbeid med born og ungdom på Lye og i Time

Les meir

 

Påmelding til konfirmasjon

Påmelding for deg som skal delta på konfirmantundervisninga frå hausten opnar 18. mai kl. 12.00.  

Les meir

 

Jubileumsfeiring for gullkonfirmantar i Time er utsett

Jubileumsfeiring for gullkonfirmantar i Time kyrkje 14.juni 2020, er utsett på ubestemt tid. 

Les meir

 

Digital trusopplæring

Her legg me ut info om korleis me formidlar trusopplæring via digitale plattformer i tida me no er inne i.

Les meir

 

Nye datoar for konfirmasjon til hausten

Les meir

 

Nye rutinar ved dåpspåmelding

Les meir

Sjå fleire saker