Feil kontonummer på giro i Helgedagen

Les meir

 

Oppdatert info om koronasituasjonen

Her blir oppdatert info frå kyrkjekontoret lagt ut jamnleg. I tillegg kan de sjå kyrkjene sine facebooksider for informasjon om arrangement...

Les meir

 

Bli med som fast gjevar

til arbeid med born og ungdom på Lye og i Time

Les meir

 

Påmelding til konfirmasjon

Påmelding for deg som skal delta på konfirmantundervisninga frå hausten opnar 18. mai kl. 12.00.  

Les meir

 

Jubileumsfeiring for gullkonfirmantar i Time er utsett

Jubileumsfeiring for gullkonfirmantar i Time kyrkje 14.juni 2020, er utsett på ubestemt tid. 

Les meir

 

Digital trusopplæring

Her legg me ut info om korleis me formidlar trusopplæring via digitale plattformer i tida me no er inne i.

Les meir

 

Nye datoar for konfirmasjon til hausten

Les meir

 

Nye rutinar ved dåpspåmelding

Les meir

 

Vil du støtte arbeidet?

Vi vil invitere deg til å ta ansvar for kyrkjelyden din ved å bli fast gjevar. Det er godt for oss å gje til noko som er større enn oss...

Les meir

 

Personvernerklæring

Les meir

 

Kirken inviterer til dåp!

Men invitasjonen kommer ikke lenger i postkassa.

Les meir

 

Time kyrkje - godt eksempel på universell utforming

Les rapport frå KS her.

Les meir

 

Pilegrimsvandring

Les meir