Oppdatert info om koronasituasjonen

Her blir oppdatert info frå kyrkjekontoret lagt ut jamnleg. I tillegg kan de sjå kyrkjene sine facebooksider for informasjon om arrangement...

Les meir

 

Bli med som fast gjevar

til arbeid med born og ungdom på Lye og i Time

Les meir

 

Påmelding til konfirmasjon

Påmelding for deg som skal delta på konfirmantundervisninga frå hausten opnar 18. mai kl. 12.00.  

Les meir

 

Jubileumsfeiring for gullkonfirmantar i Time er utsett

Jubileumsfeiring for gullkonfirmantar i Time kyrkje 14.juni 2020, er utsett på ubestemt tid. 

Les meir

 

Digital trusopplæring

Her legg me ut info om korleis me formidlar trusopplæring via digitale plattformer i tida me no er inne i.

Les meir

 

Feil kontonummer på giro i Helgedagen

Les meir

 

Nye datoar for konfirmasjon til hausten

Les meir

 

Nye rutinar ved dåpspåmelding

Les meir

 

Vil du støtte arbeidet?

Vi vil invitere deg til å ta ansvar for kyrkjelyden din ved å bli fast gjevar. Det er godt for oss å gje til noko som er større enn oss...

Les meir

 

Personvernerklæring

Les meir

 

Kirken inviterer til dåp!

Men invitasjonen kommer ikke lenger i postkassa.

Les meir

 

Time kyrkje - godt eksempel på universell utforming

Les rapport frå KS her.

Les meir

 

Pilegrimsvandring

Les meir