Kyrkjekontoret stengt for fysisk frammøte


 

Grunna koronarestriksjonar vert kyrkjekontoret stengt for fysisk frammøte frå og med 25. mars.  Ny info vert lagt ut når me får ny informasjon frå regjeringa.  Me er fortsatt tilgjengelege på telefon 51 77 03 77 i orningstida 09.00 - 14.00.

Tilbake