Gudsteneste med innsetjing av prost


Time kyrkje 18.10.20 kl. 18.00

 

Velkommen til gudsteneste med nattverd. Vår nye prost Lars Sigurd Tjelle skal innsetjast, og vi ynskjar velkommen frå heile Jæren prosti!

Grunna begrensa antal plassar, blir det påmelding til denne gudstenesta. Påmelding aller helst her, evt til tlf 990 26 276.

Alle må visa omsyn og overhalda smitteverntiltaka: avstand og hygiene. Sjuke må halda seg heime.

Velkommen til å ta del i fellesskapet!

Tilbake