Påmelding til gudstenester i Time kyrkje


 

Viss du vil vera sikra plass i gudstenesta, meld deg på her.

På grunn av smittesituasjonen, vil det ikkje vera gudstenester dei neste vekene. Me vonar å koma igjen med gudstenester frå februar, og at vi då kan samla maks 50 deltakarar. Viss du vil vere sikra plass i gudstenesta, meld deg på her eller ring kyrkjekontoret på tlf 51 77 03 77. Vi gjer eit grundig arbeid for å gjennomføre alle smitteverntiltak på ein god og trygg måte. Hugs – hald avstand, vask hender og hald deg heime om du er sjuk.

Tilbake