Oppdatert info om koronasituasjonen


Her blir oppdatert info frå kyrkjekontoret lagt ut jamnleg. I tillegg kan de sjå kyrkjene sine facebooksider for informasjon om arrangement, avlysingar og kontakt.

 

Etter nye retningsliner, har kyrkjene våre lov til å ha maks 50 personar til stades i gudstenester, dåp, gravferd og vigsel. Dette gjer at nokre gudstenester blir annleis enn planlagt. Sjå annonsar i Jærbladet og kyrkjene sine heimesider for info om tid, stad og retningslinjer ifm gudstenester.

Er du usikker på om eit arrangement du hadde tenkt deg på vert avlyst kan du ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf 51 77 03 77.

Kyrkjekontoret er opent som vanleg, kvardagar 9-14.

Barnehagane er opna i tråd med nasjonale retningslinjer.

Denne artikkelen vert oppdatert etterkvart som ny informasjon vert tilgjengeleg.

Tilbake